11 January, 2007

Tag
Supernøtt og Linda har tagget meg, så her kommer 6 rare ting om meg:

1. Jeg er reddere for å gå til frisøren enn til tannlegen.

2. Jeg går i skjørt når jeg graver i hagen.

3. Jeg blir lykkelig når jeg kan stikke nesa i kompostbingen og lukte at komposteringsprosessen går som den skal. Etterpå setter jeg meg på trappa med en kaffekopp og lurer på om det gjør meg til en hagenerd. Jeg finner aldri svaret, så da fortsetter jeg med å tenke på om det er bra eller ikke å være hagenerdete. Siden jeg ikke finner svaret på det heller, lukter jeg på komposten en gang til i stedet.

4. Jeg prater for mye med insektene i hagen. Men de hører ikke på meg. Da jeg fortalte edderkoppen over her at den i grunnen ikke var særlig lur som satt på en lilla tulipan, når kamuflasjefargen dens tilsa at den burde sitte på en hvit tulipan, bare snøftet den og ba meg passe mine egne saker ;-)

5. Jeg har fobi for krabber. Også for dem som er kokt. Jada, jeg vet at kokte krabber er døde, men de er fryktelig skumle likevel. Dere har vel sett den siste scenen i filmen ”Farlig begjær”? Hvor man tror at Glenn Close ligger død i badekaret for så å plutselig sprette opp lys levende. Hvem vet, kanskje krabber kan gjøre det samme? Jeg har aldri sett noe dokumentarprogram på Discovery som forteller meg at det ikke kan skje ;-)

6. Da jeg var ferdig med 5 punkter i denne taggen, trodde jeg at jeg var ferdig. Heldigvis fortalte samboeren min meg at det skulle være 6 punkter. Hvilket er et glitrende eksempel på hvordan konsentrasjonen og hukommelsen min fungerer til daglig.

Jeg klarer ikke holde oversikt over hvem som har svart på denne utfordringen (ref. punkt 6). Derfor sender jeg utfordringen videre til dem som måtte ha lyst til å ta den :-)


Supernut and Linda has tagged me, so here are six weird things about me:

1. I’m more afraid of the hairdresser than the dentist.

2. I wear a skirt when I’m out digging in the garden.

3. I feel very happy when I can put my nose into the compost bin in my garden, and smell that the compost process is going like it’s supposed to. Afterwards, I sit down with a cup of coffee, and wonder if this means I’m a garden nerd. I never find the answer to that question, so then I try to figure out if it’s a good or a bad thing to be a garden nerd. Since I can’t find the answer to that question either, I just put my nose in the compost bin again.

4. I talk too much with the insects in the garden. But they never listen to me. When I told the spider on the picture above that he wasn’t very smart when he was sitting on a purple tulip when he actually had a white camouflage colour, he just told me to mind my own business ;-)

5. I’ve got a phobia when it comes to crabs. Also when the crabs are boiled. Yes, I know boiled crabs are dead, but I think they are terrifying anyway. You have seen the last scene in the movie “Fatal attraction”? When Glenn Close is in the bathtub, and we think she is dead, and then suddenly she sits up. Who knows, maybe crabs can do the same? I’ve never seen a documentary on Discovery channel that told me that it could never happen ;-)

6. When I had finished the 5 facts above, I thought I had finished this tag. Fortunately, my partner told me it’s supposed to be 6 facts. Which is a very good example of how my concentration and memory function on a daily basis.

I’m not able to remember who has answered these questions or not (ref. number 6 above). So I send this challenge to anyone who wants to answer this tag :-)

8 comments:

HPNY Knits said...

talented, funny and interesting- yes! weird- not so much.
:-)

candyschultz said...

I have that problem with lobsters but funnily enough crabs do not bother me. I like the taste of crabs better so maybe I got over my fear. Who knows. Lobsters have that huge claw. Yech.

Rineke said...

no doubt - you are a garden nerd...! Fun to read!

Guro said...

Hihi, så artig å lese om hvor rar du er :O) Du skriver godt!
God helg.

Supernøtt said...

Men frisører er kjempeskumle - de har en sadistisk glede av å klippe av altfor mye hår...

Hilsen langhåret Supernøtt :-D

Supernøtt said...

Og helt forresten, du fikk meg til å få lyst på kompostbinge :-D

Lillesøster said...

Kan bekrefte det med krabbene. Ikke så bra å løpe etter deg med krabber. Eksponeringsterapi ute av kontroll. Har nok bidratt til å forsterke fobien i unge år. Sier herved unnskyld en gang til...

Janet said...

I'm with you on the first three. It's been nearly two years since the hairdresser, I often garden wearing skirt and sandals and love to smell the compost. Oh yes, I am really into my compost.