30 September, 2007

Project Spectrum August/SeptemberDresses by Lise Skjåk Bræk: Picture no. 1, 3, 5, 7, 9
National costumes: Picture no. 2, 4, 6, 8


Brown, orange and purple are the colours in Project Spectrum 2 in August and September.
I’ve used pictures from an exhibition I visited earlier this year, where national costumes and dresses by Lise Skjåk Bræk were shown. When I was going to find pictures with brown, orange and purple this month, I had a hard time finding those colours. So I guess those colours aren’t very popular when national costumes are made.

22 September, 2007

OktoberRosa 2007


OktoberRosa 2007 er en aksjon til støtte for Foreningen For Brystkreftopererte (FFB). Initiativtakerne er Merete, Elisabeth Augusta og Siw. De startet den første aksjonen i fjor høst, og samlet inn hele 25.000 kroner. I år har de igjen dratt i gang aksjonen, hvor håndarbeidsglade bidrar med sine håndlagede produkter som blir auksjonert bort på QXL fra 3. til 7. oktober.
På bildet over ser dere mitt bidrag i år. Nå håper jeg bare at alle kjenner sin besøkelsestid i oktober, og byr så det svir på alle de flotte gjenstandene som dere kan se på OktoberRosa bloggen allerede nå. OktoberRosa har også en egen hjemmeside på denne linken hvor dere kan finne ytterligere informasjon.


OktoberRosa 2007 is an auction where handmade items are sold. The aim is to collect money to support women who have been unfortunate enough to get breast cancer. Merete, Elisabeth Augusta and Siw started this last year, and collected 25.000 Norwegian kroner, about 4550 USD.
On the picture above you can see my contribution this year. You can see all the wonderful contributions on the OktoberRosa blog.

20 September, 2007

Bainbridge scarf


Jeg bare måtte prøve å strikke Bainbridge skjerfet. Og etter et skjerf, bare måtte jeg strikke et til. Jeg har brukt Noro Silk Garden, farge nr. 211 på begge to. Jeg la opp 100 masker på pinne 4,5, og det gikk med ca. 30 gram garn. I ettertid ser jeg at jeg kanskje skulle lagt opp noen flere masker. Det rekker akkurat til å legge skjerfet slik det skal, men ikke noe mer. Oppskriften finner du på denne linken i Pepperknit bloggen.I just had to knit the Bainbridge scarf. After I had knitted one scarf, I just had to knit one more. I’ve used Noro Silk Garden, colour no. 211 on both. I cast on 100 stitches, knitting needles 4,5 mm, and I used about 30 grams of yarn. I see that I could probably have cast on more stitches. These scarves are long enough to put around the neck like you are supposed to, but no more than that. You can find the pattern on this link at the Pepperknit blog.Jeg har nevnt tidligere at tomatplantene mine var en katastrofe i år. På en tur langs fjæra nå i september, så jeg plutselig disse tomatplantene. Der sto disse forholdsvis kraftige tomatpluggene i nordavind, sjøsprøyt og i karrig grunnforhold. Ærlig talt, jeg tror mine planter er for bortskjemt jeg. Neste år tømmer jeg bare en bøtte sand over dem ;-)

I’ve mentioned earlier that my tomato plants have been a disappointment this year. On a walk along the shore a week ago, I suddenly spotted the tomato plants on the picture above. These pretty sturdy tomato plants were standing in the cold wind from the north, near salt water, in “soil” that can not contain much. I now do believe that my tomato plants are too spoiled. Next year I’ll just pour a bucket of sand over them ;-)

12 September, 2007

Liten veske nr. 5 / Small bag no. 5


Min bruk av miniatyrfigurer er ikke særlig komplisert, men det finnes andre som bruker dem på mer avanserte måter. Et eksempel er Miss Minnie, og eksempler kan du se f.eks. her og her i bloggen hennes, eller i showrommet hennes.

Supernøtt ga meg en link til en blogg hvor det virkelig er kreativ bruk av miniatyrfigurer: Little people - a tiny street art project.


My use of these miniature people isn’t very complicated. But there are other people who use them in a more advanced way. You can see some examples of what Miss Minnie does here and here in her blog, or in her showroom.

Supernut gave me a link to a blog where there really is creative use of these miniature people: Little people - a tiny street art project.

04 September, 2007

Arkeologi / ArchaeologyDet er høst i luften og på tide å oppsummere sommersesongen. Det er sprekker mellom plankene på verandaen. Gjennom sprekkene mister jeg heklekroker og strikkepinner, samt nåler og perler i alle farger og fasonger. Det slo meg at om noen foretar en arkeologisk utgravning her om 1000 år, vil de sikkert bli begeistret over hva de finner. Det synes som om arkeologene ofte setter funnene sine inn i en religiøs sammenheng, så etter en utgraving her vil de nok komme opp med følgende: ”Funnene tyder på at perler og fibrer i alle fasonger og farger ble brukt i mystiske religiøse seremonier i et trossamfunn med flere guder. Det er grunn til å tro at gudenes navn blant annet var Garnstudio, Alpakkagarn og Bomullsgarn. Vi ser her tydelig at ordet ”Garn” ofte går igjen i gudenavnene. Samfunnet hadde sannsynligvis også prester og prestinner som formidlet kontakt mellom menneskene og gudene. Så langt har man funnet to navn på slike prester/prestinner. Den ene het Visa (sannsynligvis fra det norrøne ordet ”visr” som betyr ”den vises vei”). Den andre het Master (sannsynligvis fra den norrøne ordet ”mestr”, som betyr ”høvdingen som viser veien til Gudene”). Det er også funnet pinner i ulike tykkelser, med og uten en krok i den ene enden, i ulike materialer som metall, tre og plastikk. Arkeologene har ennå ikke kunnet konkludere med hvilken funksjon disse pinnene har hatt. Det er blitt spekulert på om de kan ha blitt brukt i ulike offerseremonier hvor store mengder ulike fibre som ull og/eller akryl har inngått. En annen teori er at de er blitt anvendt i krigføring mellom ulike rivaliserende grupper innen Garn troen. Eksempelvis mellom grupper som mener at rette pinner er bedre enn pinner med en liten krok i enden, eller mellom grupperinger som mener at ull er bedre enn akryl ved ofringene. Dette har man altså ikke kunnet fastslå enda med sikkerhet. Arkeologene vil fortsette denne fasinerende utgravingen, og håper å komme fram til sikrere svar på hvordan menneskene i denne spennende Garn kulten egentlig levde.”
Autumn is here, and it’s time to sum up the summer season. There are gaps between the boards on the veranda. Through these gaps, I loose crochet hooks, knitting needles, sewing needles and beads. I came to think that if archaeologists in a thousand years from now started an excavation, they would probably become pretty exited. It seems to me that archaeologists often tend to put what they find into a religious context, so after an excavation here they would probably come up with the following report: “The findings indicate that beads and fibres in all sorts of shapes and colours were used in mystical religious ceremonies in a religion with several Gods. We believe that the Gods had names like “Sock yarn”, “Alpaca yarn” and ”Hand-painted yarn”. We can clearly see that the name “Yarn” is frequently used when naming the Gods. This ancient society probably had priests and priestesses who were acting as the connection between the people and the Gods. So far, we’ve found the names of two such priests/priestesses. One was called Visa (probably derived from the ancient Nordic word ”visr”, meaning ”the way of the wise”). The other was called Master (probably derived from the ancient Nordic word ”mestr”, meaning ”the chief who shows the way to the Gods”). There have also been discovered needles in different sizes, some of them with a little hook on one end, made from different materials like metal, wood and plastic. The archaeologists have so far been unable to figure out what sort of functions these needles have had. There have been speculations suggesting that they may have been used in different offering ceremonies, also involving large quantities of acrylic and/or wool fibres. An alternative theory is that they were used in warfare between different sects in the Yarn religion. This could have been between those people believing that double pointed needles are better than needles with a little hook on them, or between those believing that acrylic fibres are a better offering than wool fibres. It’s still too early to conclude on which of these theories are correct. The archaeologists will however continue this fascinating excavation, and hopefully there will be more answers to come about this intriguing Yarn cult from ancient times.”